facebookLinkedintwitter


Previous Next

 

Nieuwsbrief2 EIP

Lichtbrief

AanmeldenNieuwsbrief

  

 

EngelenKaart EIP

Engelenkaart Trekken

Meer Informatie

 

Trek een Engelenkaart


Privacyreglement

 
Met betrekking tot haar dienstverlening verklaart Engelen in Praktijk, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door Mariëlle Kroon, dat het volgende privacyreglement van toepassing is:

Engelen in Praktijk behandelt alle informatie over individuele cliënten die zij ten behoeve van de uitvoering van een met de opdrachtgever gesloten contract, dan wel informatie verkregen van particuliere cliënten, vertrouwelijk en draagt er zorg voor dat deze informatie niet aan derden bekend wordt.

Engelen in Praktijk is er bekend mee dat de door de opdrachtgever verstrekte gegevens over cliënten, dan wel gegevens verkregen van particuliere cliënten, persoonsgegevens zijn in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en dat deze gegevens worden behandeld met inachtneming van hetgeen in deze wet en de Wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) is bepaald.

Engelen in Praktijk beschermt jouw privacy bij het registreren op www.engeleninpraktijk.nl op de volgende manieren:

  • Jouw persoonlijke gegevens, zoals e-mailadres en gebruikersnaam, worden in geen geval doorverkocht of doorgespeeld aan derden;
  • de gegevens welke je gebruikt om je aan te melden voor de nieuwsbrief op www.engeleninpraktijk.nl, zullen alleen worden gebruikt om je de nieuwsbrief en eventuele aanbiedingen te kunnen doorsturen;
  • als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen van Engelen in Praktijk, dan kun je je te allen tijde uitschrijven door middel van een actieve link in de nieuwsbrief. Je zult dan géén berichten meer ontvangen.  

Halo